องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายนิพล  สมสกุล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวพรมาลี  ศิริ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นางวรรณนภัส  ประสังสิต
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นางพิชดา  อากาศ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นายพากเพียร  ดาวศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นางวรรณนภัส  ประสังสิต
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ +
admin@maikhet.go.th

izmit escort

beylikdüzü escort

gaziantep escort

istanbul escort