องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
111/1 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ถนนสุวินทวงศ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3745170-1
E- mail: admin@maiked.go.th
 Web Site : WWW.MAIKED.GO.TH