องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 
   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" หมู่บ้...
      

วันที่ 8 เมษายน 65 นำโดย นายนิพล สมสกุล นายก อบต.ไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต...

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" หมู่บ้า...
      

วันที่ 10 มีค 65 นำโดย นายนิพล สมสกุล นายกอบต.ไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอบต.ไม้เค็ด ...

  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...
      

เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2565 นายนิพล  สมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด พร้อม...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ส่งเสริมการปลูกมะขามป้อมเป็นพืชเศรษฐกิจ
สาธิตการทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560