องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการสำรวจความคิดเห็นการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ (สุจินต์ฟาร์ม) [ 1 เม.ย. 2563 ]163
2 สัญญาจ้างที่ 1/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]167
3 สัญญาจ้างที่ 2/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]165
4 สัญญาจ้างที่ 3/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]167
5 สัญญาจ้างที่ 4/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]182
6 สัญญาจ้างประกวดราคาเลขที่ 5/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]171
7 สัญญจ้างเลขที่ 6/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]179
8 สัญญจ้างฉบับที่ 7/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]161
9 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]722
10 สัญญาจ้างเลขที่ E9/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]225
11 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]163
12 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]166
13 สัญญาจ้างเลขที่ E12/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]163