องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างอบต.ไม้เค็ด [ 30 ก.ย. 2565 ]10
2 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]5
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 ก.ย. 2565 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]34
5 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อบต.ไม้เค็ด ขอรับข้าราชการโอนย้าย ดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0819961819 [ 6 ก.ย. 2565 ]31
6 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพิ่มเติม ปี 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]21
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 3 ส.ค. 2565 ]65
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 ก.ค. 2565 ]49
9 ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 11 ก.ค. 2565 ]68
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2565 ]58
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]73
12 ข้อมูลลานกีฬาอบต.ไม้เค็ด [ 21 มิ.ย. 2565 ]71
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 7 มิ.ย. 2565 ]104
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 พ.ค. 2565 ]103
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]147
16 ประกาศ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]62
17 ประกาศ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]68
18 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.ไม้เค็ด ประจำปีพ.ศ.2553 [ 25 มี.ค. 2565 ]107
19 เรียน ประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้เค็ด ทุกท่าน คะ ทาง อบต.ไม้เค็ดงานจัดเก็บรายได้(กองคลัง) ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีของปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1ถึง 8 เมษายน 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]89
20 การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]102
 
หน้า 1|2|3|4