องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 26 เม.ย. 2566 ]16
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 20 เม.ย. 2566 ]19
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 7 เม.ย. 2566 ]36
4 แก้ไขประกาศวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]22
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 24 มี.ค. 2566 ]40
7 แผนการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]33
8 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 7 มี.ค. 2566 ]35
9 ประกาศรับสมัคร ทีมฟุตบอล 7 คน ต้านภัย ยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]47
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]67
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 9 ก.พ. 2566 ]52
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 3 ก.พ. 2566 ]67
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]93
14 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสื่อประชามสัมพันธ์ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมปราจีนบุรี [ 10 พ.ย. 2565 ]48
15 ประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]39
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างอบต.ไม้เค็ด [ 30 ก.ย. 2565 ]114
17 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]98
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 ก.ย. 2565 ]75
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]117
20 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อบต.ไม้เค็ด ขอรับข้าราชการโอนย้าย ดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0819961819 [ 6 ก.ย. 2565 ]108
21 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพิ่มเติม ปี 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]69
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 3 ส.ค. 2565 ]117
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 ก.ค. 2565 ]107
24 ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 11 ก.ค. 2565 ]125
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2565 ]109
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]124
27 ข้อมูลลานกีฬาอบต.ไม้เค็ด [ 21 มิ.ย. 2565 ]118
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 7 มิ.ย. 2565 ]152
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 พ.ค. 2565 ]153
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]195
31 ประกาศ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]107
32 ประกาศ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]140
33 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.ไม้เค็ด ประจำปีพ.ศ.2553 [ 25 มี.ค. 2565 ]183
34 เรียน ประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้เค็ด ทุกท่าน คะ ทาง อบต.ไม้เค็ดงานจัดเก็บรายได้(กองคลัง) ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีของปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1ถึง 8 เมษายน 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]126
35 การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]173
36 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชำปีพ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]124
37 เอกสารแสดงรายการภาษีป้ายหรือการยกเลิกกิจการภาษีป้าย [ 3 ก.พ. 2565 ]204
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]159
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]155
40 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]87
 
หน้า 1|2|3