องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]24
2 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสื่อประชามสัมพันธ์ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมปราจีนบุรี [ 10 พ.ย. 2565 ]30
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]24
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างอบต.ไม้เค็ด [ 30 ก.ย. 2565 ]77
5 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]66
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 ก.ย. 2565 ]55
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]97
8 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อบต.ไม้เค็ด ขอรับข้าราชการโอนย้าย ดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0819961819 [ 6 ก.ย. 2565 ]80
9 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพิ่มเติม ปี 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]54
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 3 ส.ค. 2565 ]98
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 ก.ค. 2565 ]85
12 ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 11 ก.ค. 2565 ]106
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2565 ]87
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]102
15 ข้อมูลลานกีฬาอบต.ไม้เค็ด [ 21 มิ.ย. 2565 ]98
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 7 มิ.ย. 2565 ]132
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.ไม้เค็ด [ 27 พ.ค. 2565 ]133
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]176
19 ประกาศ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]87
20 ประกาศ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]110
21 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.ไม้เค็ด ประจำปีพ.ศ.2553 [ 25 มี.ค. 2565 ]152
22 เรียน ประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้เค็ด ทุกท่าน คะ ทาง อบต.ไม้เค็ดงานจัดเก็บรายได้(กองคลัง) ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีของปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1ถึง 8 เมษายน 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]110
23 การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]143
24 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชำปีพ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]110
25 เอกสารแสดงรายการภาษีป้ายหรือการยกเลิกกิจการภาษีป้าย [ 3 ก.พ. 2565 ]172
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]139
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]136
28 ประกาศนัดประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]71
29 ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]151
30 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]154
31 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลไม้เค็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2564 ]241
32 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 21 ต.ค. 2564 ]191
33 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่องให้มีการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 7 ต.ค. 2564 ]185
34 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 7 ต.ค. 2564 ]188
35 ประกาศ อบต.ไม้เค็ด เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 4 ต.ค. 2564 ]59
36 รายงานผลการใช้พลังงานตามมาตรลดการใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]59
37 การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]101
38 ประกาศ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]63
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อจากของเดิมปีงบประมาณ 2562 หมู่ที่1 เชื่อมถนนสุวินทวงศ์ หมู่ที่ 8 (จำนวน 3 ช่วง) ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี [ 5 ก.ค. 2564 ]189
40 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 7 เม.ย. 2564 ]217
 
หน้า 1|2|3