องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.


มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
บทที่ 3 การดำเนินงานระงับอัคคีภัย
บทที่ 4 การดำเนินงานหลังจากระงับภัย
ภาคผนวก
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ