องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง