องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง