องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง