องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง