องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศ
ข้อมูลเบื้องต้น
คำแถลง
รายละเอียดคำแถลง
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่าย
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ